Mae hwn yn amser tawel i’r Neuadd gan fod nifer o grwpiau plant a rhai oedolion yn cau am yr haf.

Fodd bynnag, os nad ydych yn mynd i ffwrdd am y mis cyfan efallai y bydd gennych ddiddordeb yn rhai o'r grwpiau a fydd yn rhedeg yn ystod y gwyliau. Mae'r rhain yn cynnwys:

  • Ffitrwydd Zumba gyda Hayley ar ddydd Llun (7.30-8.30pm)
  • Dosbarthiadau Karate gyda Richard McAndrew ar ddydd Iau (6-8pm) a dydd Sul (4-6pm)
  • Dosbarth erobeg gyda Mary ar ddydd Iau (7-8pm)
  • Grŵp Dawns Cymru yn cyfarfod bob dydd Iau (8-10pm)
  • Grŵp profiad synhwyraidd plant bach Hartbeeps gyda Becca ar ddydd Gwener (10-12 canol dydd)
  • Mae grŵp Pont Ddyblyg Pen-y-bont ar Ogwr yn cyfarfod ar ddydd Gwener (2-6pm)
  • Bydd gwasanaeth ewinedd Age Connect Morgannwg yn parhau drwy fis Awst. Am apwyntiad ffoniwch 01443 490650
  • Mae llogi parti preifat ar gael yn ystod yr wythnos ac ar benwythnosau.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Mabyn ar 07549 019798 neu e-bostiwch: manager@memorialhallcoychurch.org.uk